Avalik teave

Õppenõukogu

2022/2023 õppeaasta õppenõukogude tööplaan.


Kuupäev

Teemad

30.08.2022

Pikendatud õppetöö tulemused ja klassi lõpetamine

Üheksandate klasside edasine õppetöö

Õppeaasta 2021/2022 aruande kinnitamine

Uuele arengukavale hinnangu andmine

27.10.2022

Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaani kinnitamine

Kooli kodukorra muudatuste arutelu ja kinnitamine

01.12.2022

I trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Õpilaste ja lastevanemate rahulolu uuringu tulemused

Töömõnu küsimustiku lühiülevaade

15.03.2023

II trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

B-võõrkeele õppimist ja õpetamist puudutavad muudatused riiklikus õppekavas

09.06.2023

III trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Kiitused kogu õppeaasta eest

Pikendatud õppetööle jäävad õpilased

Klassikursust kordama jäävad õpilased

Kasvatustöö aruanne

Jooksvad küsimused

19.06.2023

       &

 

31.08.2023

Pikendatud õppetööle jäävad õpilased

Klassikursust kordama jäävad õpilased

Jooksvad küsimused

 

Õppeaasta aruanne

Arengukava ülevaatamine ja kinnitamine

Huvitegevus

Tugimeeskonna töö

Jooksvad küsimused

 

 

31.10.2023

Elektrooniline õppenõukogu nr 1

27.11.2023

Esimese trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Erasmus + projekti tutvustus

Jooksvad küsimused

13.03.2024

Teise trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne
Jooksvad küsimused

 

07.06.2024

Kolmanda trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused

Kogu õppeaasta eest kiituse saavad õpilased

Pikendatud õppetööle jäävad õpilased

Jooksvad küsimused.

17.06.2024

Üheksandate klasside lõpetamine

Pikendatud õppetöö tulemused

Jooksvad küsimused.

 

 

 

 

 

31.10.2023

Elektrooniline õppenõukogu nr 1

27.11.2023

Esimese trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Erasmus + projekti tutvustus

Jooksvad küsimused

13.03.2024

Teise trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne
Jooksvad küsimused

 

07.06.2024

Kolmanda trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused

Kogu õppeaasta eest kiituse saavad õpilased

Pikendatud õppetööle jäävad õpilased

Jooksvad küsimused.

17.06.2024

Üheksandate klasside lõpetamine

Pikendatud õppetöö tulemused

Jooksvad küsimused.

 

 

 

Kuupäev

Teemad

30.08.2022

Pikendatud õppetöö tulemused ja klassi lõpetamine

Üheksandate klasside edasine õppetöö

Õppeaasta 2021/2022 aruande kinnitamine

Uuele arengukavale hinnangu andmine

27.10.2022

Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaani kinnitamine

Kooli kodukorra muudatuste arutelu ja kinnitamine

01.12.2022

I trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Õpilaste ja lastevanemate rahulolu uuringu tulemused

Töömõnu küsimustiku lühiülevaade

15.03.2023

II trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

B-võõrkeele õppimist ja õpetamist puudutavad muudatused riiklikus õppekavas

09.06.2023

III trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Kiitused kogu õppeaasta eest

Pikendatud õppetööle jäävad õpilased

Klassikursust kordama jäävad õpilased

Kasvatustöö aruanne

Jooksvad küsimused

19.06.2023

       &

 

31.08.2023

Pikendatud õppetööle jäävad õpilased

Klassikursust kordama jäävad õpilased

Jooksvad küsimused

 

Õppeaasta aruanne

Arengukava ülevaatamine ja kinnitamine

Huvitegevus

Tugimeeskonna töö

Jooksvad küsimused