Avalik teave

Õppenõukogu

2022/2023 õppeaasta õppenõukogude tööplaan.


Kuupäev

Teemad

30.08.2022

Pikendatud õppetöö tulemused ja klassi lõpetamine

Üheksandate klasside edasine õppetöö

Õppeaasta 2021/2022 aruande kinnitamine

Uuele arengukavale hinnangu andmine

27.10.2022

Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaani kinnitamine

Kooli kodukorra muudatuste arutelu ja kinnitamine

01.12.2022

I trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Õpilaste ja lastevanemate rahulolu uuringu tulemused

Töömõnu küsimustiku lühiülevaade

15.03.2023

II trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

B-võõrkeele õppimist ja õpetamist puudutavad muudatused riiklikus õppekavas

09.06.2023

III trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Kiitused kogu õppeaasta eest

Pikendatud õppetööle jäävad õpilased

Klassikursust kordama jäävad õpilased

Kasvatustöö aruanne

Jooksvad küsimused

19.06.2023

       &

 

31.08.2023

Pikendatud õppetööle jäävad õpilased

Klassikursust kordama jäävad õpilased

Jooksvad küsimused

 

Õppeaasta aruanne

Arengukava ülevaatamine ja kinnitamine

Huvitegevus

Tugimeeskonna töö

Jooksvad küsimused

 

 

31.10.2023

Elektrooniline õppenõukogu nr 1

27.11.2023

Esimese trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Erasmus + projekti tutvustus

Jooksvad küsimused

 

 

 

 

 

31.10.2023

Elektrooniline õppenõukogu nr 1

27.11.2023

Esimese trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Erasmus + projekti tutvustus

Jooksvad küsimused

 

 

 

Kuupäev

Teemad

30.08.2022

Pikendatud õppetöö tulemused ja klassi lõpetamine

Üheksandate klasside edasine õppetöö

Õppeaasta 2021/2022 aruande kinnitamine

Uuele arengukavale hinnangu andmine

27.10.2022

Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaani kinnitamine

Kooli kodukorra muudatuste arutelu ja kinnitamine

01.12.2022

I trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Õpilaste ja lastevanemate rahulolu uuringu tulemused

Töömõnu küsimustiku lühiülevaade

15.03.2023

II trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

B-võõrkeele õppimist ja õpetamist puudutavad muudatused riiklikus õppekavas

09.06.2023

III trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne

Kiitused kogu õppeaasta eest

Pikendatud õppetööle jäävad õpilased

Klassikursust kordama jäävad õpilased

Kasvatustöö aruanne

Jooksvad küsimused

19.06.2023

       &

 

31.08.2023

Pikendatud õppetööle jäävad õpilased

Klassikursust kordama jäävad õpilased

Jooksvad küsimused

 

Õppeaasta aruanne

Arengukava ülevaatamine ja kinnitamine

Huvitegevus

Tugimeeskonna töö

Jooksvad küsimused