Avalik teave

Õppenõukogu

2020/2021 õppeaasta õppenõukogude tööplaan


Kuupäev

Teemad

07.10.2021

 Kooliüldtööplaani kinnitamine;

30.11.2021

 1. Esimese trimestri õppetöö tulemused
 2. Ülevaade sisehindamisest

16.03.2022

 1. II trimestri õppetöö tulemused
 2. Arengukava 2022-2024 kinnitamine

09.06.2022

 1. III trimestri õppetöö tulemused
 2.  2021/2022 õppeaasta tulemused
 3. Üleviimine järgmisesse klassi, pikendatud õppetööde ja klassikursuse kordamiste kinnitamine

16.06.2022

 1. 9. klasside õppetulemuste kinnitamine
 2. Pikendatud õppetöö tulemused

30.08.2022

 1. Pikendatud õppetööde sooritatus
 2. 2021/2022 õppeaasta aruanne (sh kasvatustöö ja huvitegevuse aruanne)
 3. Klassijuhataja juhendmaterjali kinnitamine
 4. Õpilaskodu kasvatustöö juhendmaterjali kinnitamine

Kuupäev

Teemad

07.10.2021

 Kooliüldtööplaani kinnitamine;

30.11.2021

 1. Esimese trimestri õppetöö tulemused
 2. Ülevaade sisehindamisest

16.03.2022

 1. II trimestri õppetöö tulemused
 2. Arengukava 2022-2024 kinnitamine

09.06.2022

 1. III trimestri õppetöö tulemused
 2.  2021/2022 õppeaasta tulemused
 3. Üleviimine järgmisesse klassi, pikendatud õppetööde ja klassikursuse kordamiste kinnitamine

16.06.2022

 1. 9. klasside õppetulemuste kinnitamine
 2. Pikendatud õppetöö tulemused

30.08.2022

 1. Pikendatud õppetööde sooritatus
 2. 2021/2022 õppeaasta aruanne (sh kasvatustöö ja huvitegevuse aruanne)
 3. Klassijuhataja juhendmaterjali kinnitamine
 4. Õpilaskodu kasvatustöö juhendmaterjali kinnitamine