Avalik teave

Projektid


Meie kool on algatanud ja osaleb paljudes õppe- kasvatustööd mitmekesistavates projektides. Koostööd teeme kohalikul tasandil, Eesti haridusasutustega ja Euroopa Liidu hariduskoostöövõrgustikuga.

2018. aastal on Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool saanud digitaristu meetmest „Targast tarbijast digisisu tegijaks“ järgmised digivahendid: 14 sülearvutit, 10 lauaarvuti komplekti ja 3 nutiprojektorit.

2009 - 2013 Projekti "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetme "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine" raames “Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli peahoone rekonstrueerimine”.

Ajalehes Postimees 26.01.2010 ilmunud aktiklit "Tallinna vabaõhukooli ootavad ees suured muutused" saad lugeda SIIT.

2009 - 2013 Osalemine Tallinna ja Turu linnade ühisprojektis "Aktiivne ja turvaline koolipäev", mille eesmärgiks on õpilastele vahetundide ja pealelõunase vaba aja sisustamiseks võimaluste pakkumine. Projekti toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu fond.

Meie kooli projektileht, millelt leiad tegevuskava, asub SIIN.

2010 - Osaleme projektis "Valgega valgele ehk värviliselt", see on erivajadustega õpilaste kunsti ja käelise tegevuse arengut toetav projekt, mis võimaldada neil väljendada oma vaimu- ja tundeelu ning tunnetada end looja, vaataja ja hindajana. Loe lähemalt: Valgega valgele ehk värviliselt 2012

Projekti ajaveeb: http://valgelevalgega.blogspot.com/

 

Meie kool on algatanud ja osaleb paljudes õppe- kasvatustööd mitmekesistavates projektides. Koostööd teeme kohalikul tasandil, Eesti haridusasutustega ja Euroopa Liidu hariduskoostöövõrgustikuga.

2018. aastal on Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool saanud digitaristu meetmest „Targast tarbijast digisisu tegijaks“ järgmised digivahendid: 14 sülearvutit, 10 lauaarvuti komplekti ja 3 nutiprojektorit.

2009 - 2013 Projekti "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetme "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine" raames “Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli peahoone rekonstrueerimine”.

Ajalehes Postimees 26.01.2010 ilmunud aktiklit "Tallinna vabaõhukooli ootavad ees suured muutused" saad lugeda SIIT.

2009 - 2013 Osalemine Tallinna ja Turu linnade ühisprojektis "Aktiivne ja turvaline koolipäev", mille eesmärgiks on õpilastele vahetundide ja pealelõunase vaba aja sisustamiseks võimaluste pakkumine. Projekti toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu fond.

Meie kooli projektileht, millelt leiad tegevuskava, asub SIIN.

2010 - Osaleme projektis "Valgega valgele ehk värviliselt", see on erivajadustega õpilaste kunsti ja käelise tegevuse arengut toetav projekt, mis võimaldada neil väljendada oma vaimu- ja tundeelu ning tunnetada end looja, vaataja ja hindajana. Loe lähemalt: Valgega valgele ehk värviliselt 2012

Projekti ajaveeb: http://valgelevalgega.blogspot.com/