Meie koolist

Tööpakkumised

Ootame 2020/2021 õppeaasta alguseks oma kollektiivi järgmisi töötajaid:

 


Kahte väikeklassi KLASSIÕPETAJAT. Väikeklassis õpivad ühe klassi õpilased (ei ole liitklass) riikliku õppekava järgi. Klassiõpetaja õpetab oma klassis vähemalt põhiaineid, klassi juures on vajadusel võimalik rakendada abiõpetajat ning kõik õpilased saavad vajalikul hulgal tugiteenuseid.

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

 

ERIPEDAGOOGI ülesandeks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine. Lisaks õpetajate juhendamine, toetamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel.

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

 

HAIGLAÕPETAJAT-ERIPEDAGOOGI, kes toetab haiglas viibimise ajal olevaid õpilasi ning suudab hinnata õpilase teadmiste taset õppeaineti klasside kaupa.  Eripedagoogi ülesandks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutav.

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

 

ABIÕPETAJAT, kes aitab klassis õpetajal korraldada õppetööd. Vajadusel toetab individuaalselt õppetöös neid õpilasi, kellel on grupis raske keskenduda.

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

 

HARIDUSTEHNOLOOGI, kelle ülesandeks on  juurutada koolis digi-innovatsiooni ja digikultuuri ning töötajate haridustehnoloogia tugiteenuse osutamine ja arendamine digikultuuri juurutamiseks õppeprotsessis.

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

 

KASVATAJAT, kelle ülesandeks on  toetada õpilase igakülgset arengut, motiveerides õppimist, sotsiaalsete ning igapäevaeluks vajalike oskuste omandamist,  püsiväärtuste mõistmist ning elutervete hoiakute kujunemist.

Töö sobib nii mehele kui naisele, kes soovib täiustada eriliste õpilaste toimetulekut. Töötada saab ka kooli kõrvalt. 

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

Kahte väikeklassi KLASSIÕPETAJAT. Väikeklassis õpivad ühe klassi õpilased (ei ole liitklass) riikliku õppekava järgi. Klassiõpetaja õpetab oma klassis vähemalt põhiaineid, klassi juures on vajadusel võimalik rakendada abiõpetajat ning kõik õpilased saavad vajalikul hulgal tugiteenuseid.

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

 

ERIPEDAGOOGI ülesandeks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine. Lisaks õpetajate juhendamine, toetamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel.


Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

 

HAIGLAÕPETAJAT-ERIPEDAGOOGI, kes toetab haiglas viibimise ajal olevaid õpilasi ning suudab hinnata õpilase teadmiste taset õppeaineti klasside kaupa.  Eripedagoogi ülesandks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutav.

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

 

ABIÕPETAJAT, kes aitab klassis õpetajal korraldada õppetööd. Vajadusel toetab individuaalselt õppetöös neid õpilasi, kellel on grupis raske keskenduda.

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

 

HARIDUSTEHNOLOOGI, kelle ülesandeks on  juurutada koolis digi-innovatsiooni ja digikultuuri ning töötajate haridustehnoloogia tugiteenuse osutamine ja arendamine digikultuuri juurutamiseks õppeprotsessis.

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.

 

KASVATAJAT, kelle ülesandeks on  toetada õpilase igakülgset arengut, motiveerides õppimist, sotsiaalsete ning igapäevaeluks vajalike oskuste omandamist,  püsiväärtuste mõistmist ning elutervete hoiakute kujunemist.

Töö sobib nii mehele kui naisele, kes soovib täiustada eriliste õpilaste toimetulekut. Töötada saab ka kooli kõrvalt. 

Täpsemat infot kandideerimise kohta saab CV-Online kodulehelt.