Koolielu

Õpilaspilet

Kooli õpilaspilet on e-õpilaspilet.


  1. Esmase õpilaspileti saab taotleda koolist tasuta pärast õpilase kooli nimekirja arvamist.
  2. Õpilaspileti väljastamiseks on vajalik dokumendifoto. Digitaalne dokumendifoto  peab olema jpg-failina (fotol peab olema hele, ühevärviline taust; isik pildil peab olema näoga otse, ilma peakatteta; foto külgede suhe 3:4, lühem külg vähemalt 600 pikslit). Foto palun saata koolile aadressil kontakt@vabakool.edu.ee
  3. Kui õpilaspilet on varastatud, kadunud, rikutud vms on vanemal õigus taotleda koolilt uut õpilaspiletit.  Taotlus tuleb esitada kooli juhiabile  Stuudiumi keskkonnas. 
  4. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile. 
  1. Esmase õpilaspileti saab taotleda koolist tasuta pärast õpilase kooli nimekirja arvamist.
  2. Õpilaspileti väljastamiseks on vajalik dokumendifoto. Digitaalne dokumendifoto  peab olema jpg-failina (fotol peab olema hele, ühevärviline taust; isik pildil peab olema näoga otse, ilma peakatteta; foto külgede suhe 3:4, lühem külg vähemalt 600 pikslit).
    Foto palun saata koolile aadressil kontakt@vabakool.edu.ee
  3. Kui õpilaspilet on varastatud, kadunud, rikutud vms on vanemal õigus taotleda koolilt uut õpilaspiletit.  Taotlus tuleb esitada kooli juhiabile  Stuudiumi keskkonnas. 
  4. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.