Koolielu

Tugiteenused

Tugiteenused K.P vabaõhukoolis 2023/24 õppeaastal.


Lapsi on Vabaõhukoolis toetamas psühholoog Valdeko, sotsiaalpedagoogid Ingrid ja Margit (õpilaskodu), loovterapeudid Liina ja Kairi ning muusikaterapeut Mariliisa. Laste füüsisega tegeleb füsioterapeut Pille. Eripedagoogilisi nõuandeid ja mänguteraapiat pakub Madli. 

Tugiteenuseks on ka õpilaskodu oma kasvatajatega ning pikapäevarühmad erinevatele vanuseklassidele.  

Algklasside õpilastel on kõikidel vähemalt üks tugitund koolinädalas, teine ja kolmas kooliaste saavad teenuseid juhtumipõhiselt ja ressursside olemasolul.  

Meie tugispetsialistide kontaktid on leitavad kooli kodulehelt

Lapsi on Vabaõhukoolis toetamas psühholoog Valdeko, sotsiaalpedagoogid Ingrid ja Margit (õpilaskodu), loovterapeudid Liina ja Kairi ning muusikaterapeut Mariliisa. Laste füüsisega tegeleb füsioterapeut Pille. Eripedagoogilisi nõuandeid ja mänguteraapiat pakub Madli. 

Tugiteenuseks on ka õpilaskodu oma kasvatajatega ning pikapäevarühmad erinevatele vanuseklassidele.  

Algklasside õpilastel on kõikidel vähemalt üks tugitund koolinädalas, teine ja kolmas kooliaste saavad teenuseid juhtumipõhiselt ja ressursside olemasolul.  


Meie tugispetsialistide kontaktid on leitavad kooli kodulehelt