Uudised

Vabaõhukoolis õppetöö ajutiselt kooliruumides peatatud 13. märts ave.szymanel

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused esmaspäevast, 16. märtsist uksed ning lähevad 14 päevaks üle distantsõppele.
Sellel ajaperioodil viibivad Vabaõhukooli õpilased ja töötajad kodus ning toimub kaugtöö ja e-õpe Stuudiumi keskkonnas


Õppetöö ümberkorraldamise peamine eesmärk on füüsiliste kontaktide vähendamine. Head vanemad, palume teil jälgida, et lapsed püsiksid kodus ja toimuks kodune õppetöö. 

Kui vanem ei saa tagada õppetööd kodustes tingimustes, siis on võimalik esitada koolile põhjendatud sooviavaldus õppe kas osaliseks või täielikuks korraldamiseks kooli juures. Otsuse õppe korraldamiseks teeb kooli juht, konsulteerides vajadusel eelnevalt kooli pidajaga. Olukorra muutumisel võib eelnimetatud otsuse igal ajal tühistada Valitsuse ja koolipidaja otsus.

Kooli juht lähtub otsuse tegemisel järgmistest asjaoludest:

  • nakkusohu vältimine;
  • elutähtsal ametikohal vanemale töö võimaldamine;
  • õpilasele endale turvalise keskkonna säilitamine.

Lisaküsimustele vastab kooli juhtkond

Õppetöö ümberkorraldamise peamine eesmärk on füüsiliste kontaktide vähendamine. Head vanemad, palume teil jälgida, et lapsed püsiksid kodus ja toimuks kodune õppetöö. 

Kui vanem ei saa tagada õppetööd kodustes tingimustes, siis on võimalik esitada koolile põhjendatud sooviavaldus õppe kas osaliseks või täielikuks korraldamiseks kooli juures. Otsuse õppe korraldamiseks teeb kooli juht, konsulteerides vajadusel eelnevalt kooli pidajaga. Olukorra muutumisel võib eelnimetatud otsuse igal ajal tühistada Valitsuse ja koolipidaja otsus.

Kooli juht lähtub otsuse tegemisel järgmistest asjaoludest:

  • nakkusohu vältimine;
  • elutähtsal ametikohal vanemale töö võimaldamine;
  • õpilasele endale turvalise keskkonna säilitamine.

Lisaküsimustele vastab kooli juhtkond